Може би съм разказвал на някого, но тази година на изложението на сърбите в Сремска митровица имаше нещо подобно. Всеки член на клуба си беше направил една малка "стаичка" с произволна тематика и цветова гама, и накрая ги бяха събрали ето така :  
    • Харесвам
    1